Šta je coaching?

Coaching je danas vrlo moderan , ali se postavlja pitanje šta je to. Različite su definicije ovog pojma. Sam termin je engleskog porekla, pa se često coach prevodi kao “trener” ili onaj koji daje životne instrukcije. Suština coachinga je u promeni i akciji

Jednostavno objašnjenje dala je Internacionalna Coach Federacija (ICF) tvrdeći da je coaching interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da brže i efikasnije postigne bolje rezultate i razvije svoje potencijale. Neke od oblasti primenljivosti koučinga su:

a) koučing veština i performansi;
b) koučing razvoja;
c) koučing transformacija;
d) koučing rukovodilaca i lidera;
e) menadžeri kao koučevi;
f) timski koučing;
g) koučing kolega;
h) koučing životnih veština;
i) kroskulturalni koučing;
j) mentorstvo u svetu koučinga.

Coaching pomaže klijentu da sagleda svoje potencijale i upotrebi ih u cilju efikasnosti i bolje produktivnosti. Istraživanja međunarodne couching federacije ukazuju na koristi koje imaju osobe koje su učestvovale u coachingu, i to na polju: samopouzdanja, međuljudskim odnosima, veština komunikacije, radnog postignuću, balansa između poslovnih i privatnih obaveza.

Couching se može odvijati: intezivno ( odvija se svakodnevno), couching srednjeg inteziteta ( jednom nedeljno), periodični coaching ( sastanak u ključnim momentima projekta).

Coaching zapravo predstavlja trening između coach -a (trenera) i pojedinca ilitima. Prava efikasnost coachinga je rad 1 na 1, u kome coach direktno sa pojedincem sprovodi  više sesija od 45. minuta. Ono što je bitno jeste da coachnema savetodavnu ulogu, niti on može rešiti probleme sa kojima se suočavaju pojedinci ili timovi.  On ne može ponuditi niidealno rešenje za vaše probleme. Coachpomaže da klijent sam dodje do idealnog rešenja. Tako coach kroz niz pitanja daje usmerenja koja pojedinca dovode ka rešenju. Da bi trening bio uspešan, treba ga uskladiti sa stvarnim potrebama radnog mesta, zaposlenih i sa misijom, i vizijom preduzeća ili pojedinca.

 

Kako izgleda jedna coaching sesija:

  • Na samom početku sesije, jasno treba utvrditi cilj kome pojedinac teži;
  • Cilj mora biti jasno definisan, merljiv i vremenski ograničen;
  • Coach postavlja pitanja u vezi karijere: šta klijent želi da postigne i šta ga sprečava u tome;
  • Detaljno se utvrđuju prepreke ka ostvarenju cilja;
  • Klijent samostalno utvrđuje prvi korak ka ostvarenju svog cilja; plan, kompetencije i dobiti;
  • Coach predstavlja podršku ka ostvarenju cilja, i on veštim postavljanjem pitanja navodi klijenta na ona područja o kojima do tada nije razmišljao.

 

Iz svega navedenog može se zaključiti da kada govorimo o coaching-u veoma je bitno saznanje da je to radsa odraslim osobama, i u osnovi je specifičnost učenja odraslih osoba kako da dođu do željenih rezultata. S obzirom da klijent dolazi kod coach –a jer želi nešto da promeni, taj odnos mora biti odnos pun poštovanja i poverenja. Da bi klijent napravio neku promenu u svom životu ili poslovnom poduhvatu, mora da poveća samosvest, da izbore učini jasnim, kao i da premosti jaz između onoga šta trenutno čini i onoga za šta je sposoban. Za ovo mu je potrebno osvešćivanje ili osnaživanje sopstvenih resursa, ili potencijala.Tek tada će se promena realizovati i cilj biti postignut.Ali to mora sam klijent da učini. Coach mu samo pomaže raznim tehnikama koje vode unapređenju njegovog razvoja, a akciju preduzima sam klijent. Nekada se vrlo jednostavnim intervencijama može postići mnogo.

Иди на врх